IT en Telecom

Ondank enorme vooruitgang in technologie van de afgelopen decennia sluiten de werelden van IT en telecom nog onvoldoende op elkaar aan. In een wereld die steeds mobieler wordt, zullen bedrijven zelf controle moeten hebben over hun mobiele apparatuur en de functionaliteit integreren met de IT infrastructuur. Uiteindelijk zal het beheer van mobiele telecommunicatie een integraal en logisch onderdeel gaan uitmaken van de IT-functie binnen het bedrijfsleven. Onze inspanningen zijn daarom gericht op het ontsluiten van mobiele diensten binnen IT-beheersystemen, zodat daadwerkelijk gesproken kan worden over ICT-beheer.

Sim management

Wij verzorgen simmanagement voor de zakelijke gebruiker. Hiermee wordt de
simkaart eindelijk een integraal onderdeel
van uw bestaande IT-omgeving met
alle voordelen vandien. Wij staan
voor betrouwbaarheid, flexibel in abonnementen, inzicht in verbruikskosten
en beheersbaarheid van mobiele rechten.

Voordelen:

  • Dagelijks mobiele aansluitingen wijzigen, opzeggen of toevoegen.
  • Beheersbaarheid van gebruik is groot. Wij maken gebruiksprofielen op maat en regelen vooraf in. Dat voorkomt vooraf onvoorziene kosten achteraf.
  • Verbeterde veiligheidsaspecten. Wij kunnen vanuit onze werkomgeving blokkeren, toegang tot het bedrijfsnetwerk voorkomen en bedrijfsdata op het toestel wissen. Denk daabij aan situaties bij verlies, diefstal of bij einde dienstverband. Ook kunnen we in zulke gevallen binnenkomende gesprekken doorschakelen naar elk gewenst nummer.
  • Heldere rapportage per medewerker. Dit betekent dat u de mobiele kosten van uw organisatie kunt monitoren, analyseren en optimaliseren. Want in combinatie met de zeer flexibele abonnementen van PaperWork-IT kunt u direct actie ondernemen om kosten te beheersen.